Media ja luennot

Tieteellisen tutkimuksen on avauduttava ympäröivään yhteiskuntaan tuottamalla yhteiskunnan kehittymisen tarvitsemaa tietoa, välittämällä sitä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kouluttamalla ihmisiä, joilla on kyky niin rakentaa parempaa yhteiskuntaa kuin tehdä toisille ihmisille hyvää. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on tärkeä osa tutkijaidentiteettiäni. Tälle sivulle olen koonnut verkossa julkaistuja yleistajuisia luentoja ja mediaesiintymisiä sekä katsauksen opettamiini kursseihin.

Katso tallenteita

Ihmisoikeusliiton seminaarin tallenteella pohdin oikeutta riittävään toimeentuloon sosiaaliturvalainsäädännön uudistamisen kannalta.
TERVE-SOS 2017 -päivien paneelissa keskustelin apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin kanssa sosiaalisista perusoikeuksista ja sote-uudistuksesta.
THL:n seminaarissa vuonna 2015 kävin alustin sosiaalisista oikeuksista ihmisoikeuksina.
THL:n vammaispalvelujen neuvottelupäivillä puhuin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista ja niiden turvaamisesta.
Kulttuuria kaikille -palvelu järjesti vuonna 2019 tilaisuuden ”Köyhyys ja kulttuuriset oikeudet”, jossa puhuin kulttuurisista oikeuksista.

Cuporen seminaaritallenteella käyn läpi opetus- ja kulttuuriministeriölle laatimaani selvitystä kulttuuritapahtumien sääntelystä.

Asiantuntijana mediassa

Tutkijan tehtävänä on osallistua tutkimusperusteiseen julkiseen keskusteluun. Olen median usein käyttämä asiantuntija. Alle on koottu joitain mediaesiintymisiäni.

Kirjoituksiani löydät Julkaisut- ja Blogi-osioista.

Luennot

Olen opettanut viisitoista vuotta yliopistoissa ja korkeakouluissa oikeudesta ja yhteiskunnasta niin taiteilijoille, oikeustieteilijöille, sosiaalityöntekijöille kuin monille muillekin ammattiryhmille. Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijoiden ainejärjestö JuJu ry ja Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden opiskelijoiden ainejärjestö Legio ry ovat kumpikin palkinneet minut vuoden opettajana opiskelijalähtöisestä opetuksen kehittämisestä.

Opettamiani kursseja ovat olleet muun muassa:

 • eurooppaoikeus
 • eurooppaoikeuden erikoistumisopinnot
 • eurooppalaiset ihmisoikeussopimukset
 • hallinnon oikeussuojajärjestelmä
 • hallinto-oikeuden syventävä jakso
 • ihmisoikeustutkimuksen erikoistumisopinnot
 • koulutusoikeus
 • kunnallisoikeus
 • kunnallisoikeuden syventävä jakso
 • lainvalmistelu
 • lainsäädäntötutkimuksen näkökulma yhteiskuntapolitiikan pirullisiin ongelmiin
 • oikeus ja politiikka
 • oikeustieteellinen tutkimus
 • oikeusteoria
 • sosiaalioikeus
 • taide- ja kulttuurioikeus
 • taideaineiden erityispedagogiikka
 • taiteilija yhteiskunnassa
 • valtiosääntöoikeus
 • valtiosääntöoikeuden syventävä jakso
 • vammaisoikeus

Kaikkiaan olen antanut yliopisto-opetusta yli 2000 kontaktiopetustuntia.

Opiskelijapalautetta
 • ”Yksi ensimmäisistä kursseistani oli Pauli Rautiaisen vetämä valtiosääntöoikeuden kurssi. Hän innosti meitä kyseenalaistamaan ympäröivää yhteiskuntaa sekä erottamaan käsitteellisesti toisistaan lain kirjaimen ja oikeuden. Kirjoitin ensimmäisen juridisen oppimispäiväkirjani. Oli haastavaa asettaa oma oikeudellinen tutkimuskysymys, analysoida sitä tiiviisti ja reflektoida samalla omaa oppimisprosessiaan. Oppimispäiväkirjatyöskentely oli kaikkea muuta kuin löysää tajunnanvirtaa. Analyyseistä saatu henkilökohtainen palaute on ollut valtava eteenpäin vievä voimavara. Kokemus oli innostava.” 
 • ”Luennot olivat erinomaisia. Erityisen hyvää oli se, että aiheita on käsitelty myös kriittisesti eikä ainoastaan ns. pykäläjuridiikan tasolla. Luennot herättivät ajatuksia ja auttoivat hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia.”
 • ”Rautiainen selitti asiat hyvin selkeästi ja ymmärrettävästi, hän otti rohkeasti kantaa, esitti väittämiä, haastoi ajattelemaan ja hyödynsi erilaisia (nykyaikaisia) metodeja opetuksessaan.”
 • ”Uskokaa tai älkää, kun näin kuinka paljon professori oli nähnyt vaivaa kurssin huolelliseen toteutukseen ja oppimisen optimoimiseen, minulle tuli olo, että en halua juosta kurssia vaan läpi, vaan haluan perehtyä, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Viimeistään aloitettuani luennot, olin vakuuttunut, että tähän kannattaa nyt käyttää aikaa.”