CV

Pauli Rautiainen
Kuva: Tampereen yliopisto.

Asiantuntemus

Olen perus- ja ihmisoikeuksiin erikoistunut julkis-, hyvinvointi- ja valtiosääntöoikeuden asiantuntija, joka on hoitanut opetus- ja tutkimustehtäviä useissa yliopistoissa. Osallistun aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja olen median säännöllisesti kuulema asiantuntija. Asiantuntemukseni kattaa perustuslakiin, perus- ja ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuus- ja syrjintäasioihin sekä peruspalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Työkokemus ja tutkimusura

Työskentelen sosiaalioikeuden yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa (08/2021–). Tässä tehtävässä harjoitan hyvinvointioikeuden tutkimusta sekä opetan sosiaalioikeutta sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa ja oikeustieteiden laitoksella.

Minulle on myönnetty seuraavat dosentuurit:

  • julkisoikeuden dosentti, Helsingin yliopisto, 2021
  • hyvinvointioikeuden dosentti, Itä-Suomen yliopisto, 2020
  • valtiosääntöoikeuden dosentti, Turun yliopisto, 2015

Aiemmat päätoimet

Työskentelin alkuvuoden 2021 (7kk) toiminnanjohtajana ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiössä, jossa johdin ja kehitin säätiön tutkimustoimintaa sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Tätä ennen toimin Tampereen yliopistossa julkisoikeuden apulaisprofessorina vuodesta 2016 vuoteen 2020. Hoidin Itä-Suomen yliopistossa kunta-alan lahjoittamaa oikeustieteen professorin tehtävää vuosina 2017-2018, jolloin olin työvapaalla Tampereen yliopiston apulaisprofesuurista. Lisäksi olen toiminut Tampereen yliopistossa erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä (assistentti, yliopisto-opettaja, yliopistonlehtori, yliopistotutkija) vuodesta 2010 vuoteen 2015.

Vuonna 2015 toimin osa-aikaisesti myös erikoistutkijana Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa. Vuosina 2006-2010 hoidin erilaisia tutkimustehtäviä (tutkimusapulainen, projektitutkija, erikoistutkija) Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä ja työskentelin apurahatutkijana.

Opiskeluaikoina toimin mm. Eurooppanuoret ry:n pääsihteerinä, Suomen Lukiolaisten Liiton edunvalvonnasta vastaavana palkkiollisena varapuheenjohtajana ja Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksessa palkkiollisena koulutuspoliittisena vastaavana.

Sivutoimet ja luottamustehtävät

Olen työskennellyt päätoimieni ohella sivutoimisesti projektitutkijana ja tuntiopettajana useissa yliopistoissa opettaen muun muassa Aalto-yliopistolla ja Taideyliopistolla taidesosiologiaa, Itä-Suomen yliopistossa vammaisoikeutta, Helsingin yliopistossa sosiaalioikeutta sosiaalityöntekijöille sekä Turun yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa valtiosääntöoikeutta.

Olen toiminut asiantuntuntijajäsenenenä markkinaoikeudellisissa sekä teollisuus- ja tekijänoikeudellisissa asioissa markkinaoikeudessa, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan varajäsenenä sekä periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä käsittelevän eduskunnan oikeusasiamiehen yhteydessä toimivan ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenenä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kuullut minua säännöllisesti valtiosääntöasiantuntijana. Olen lisäksi täydennyskouluttanut valtioneuvoston lainvalmistelijoita perustuslakikysymyksistä.

Olen edustanut oikeudessa ihmisiä ja yhteisöjä asiantuntemusalueeseeni kuuluvissa oikeustapauksissa. Edustin taiteilijoita esimerkiksi tapauksessa, jossa poliisi kielsi kokoontumislain nojalla epäsiveellisenä tilataide-esityksen, jossa vanhempi nainen istuu ja esityksen päätteeksi makaa alastomana valaistussa lasikopissa. Korkein hallinto-oikeus katsoi vuosikirjaratkaisussaan, että kun otettiin huomioon tarve tulkita sääntelyä perusoikeuksien toteutumista kokonaisuutena parhaiten edistävällä tavalla, poliisilla ei ollut oikeutta kieltää esitystä.

Olen Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran hallituksen jäsen ja seuran ylläpitämän Perustuslakiblogin päätoimittaja, toiminut Kulttuurintutkimuksen seuran hallituksessa ja Kulttuuria kaikille -palvelun taustayhteisön Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n puheenjohtajana sekä ollut perustamassa Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuraa ja toiminut sen puheenjohtajana.

Opiskeluaikoina toimin mm. Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtajana, Eurooppanuoret ry:n varapuheenjohtajana, Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksessa sekä Helsingin taiteen ja viestinnän oppilaitoksen opiskelijakunnan puheenjohtajana. Lisäksi olen ollut mukana pohtimassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaa Ulkoministeriön nimittämässä ulko- ja turvallisuuspoliittissa nuortenryhmässä.

Koulutus

Tutkinnot

Väittelin vuonna 2012 Tampereen yliopistossa hallintotieteiden tohtoriksi (HT) julkioikeudesta. Laadin valtiosääntöoikeuden alaan kuuluvan väitöskirjani Suomen Akatemian oikeustieteen valtakunnallisessa tutkijakoulussa.

Valmistuin vuonna 2018 Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi (VTM) yhteiskuntapolitiikasta, jonka puitteissa erikoistuin sosiaalipolitiikkaan ja kriminologiaan. Lisäksi olen valmistunut vuonna 2007 Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi (FM) teatteritieteestä ja Tampereen yliopistosta hallintotieteiden maisteriksi (HM) julkisoikeudesta.

Olin vuonna 2005-2006 vaihto-opiskelijana Tarton yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Sivuaineina olen opiskellut mm. estetiikkaa, Euroopan tutkimusta, historiaa, kasvatustiedettä, sosiologiaa, taidehistoriaa, tiedotusoppia ja tulevaisuudentutkimusta.

Pedagoginen koulutus

Olen suorittanut Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajan pedagogiset opinnot (60 op) aikuisopetuksen linjalla. Minulla on lukion ja perusopetuksen yhteiskuntaopin opettajan pätevyys. Lisäksi olen suorittanut yliopistopedagogisia opintoja sekä opetushallinnon tutkinnon, joka tuottaa pätevyyden eri oppilaitosten rehtorin tehtävään.